Informasjon fra Botnen Borettslag.

Her finner du oversikt over medlemsfordeler for BOB medlemmer

Gleldende regler for beboere i Botnen borettslag

Vedtekter fra BOB. 


Generell Informasjon

 • Alle hus I Botnen borettslag har elektrisk oppvarming, og noen har varmekabler i gulv også utenom bad. I tillegg har alle hus peisovn for fast brensel. 
 • Vi er nær gode bussforbindelser, ca 1 min. fra busstopp, og det er ca 4 min. til  nærmeste matbutikk.
 • Vi bor solrikt og har god utsikt til friarealer.
 • Flaktveit Idrettshall er helt nybygget, og den ligger ca 8 min. gangavstand fra oss. Der har vi også mulighet for å leie rimelig lokale til diverse arrangement, som dåp, konfirmasjon, osv. Her er det også gode muligheter for å delta på trening, og diverse barne og undomsarrangementer.
 • Vi har 5 lekeplasser med lekeapparater. Lekeplassene har alle lekeapparater som er EU godkjente. Sand i sandkassene skiftes hvert år.
 • Borettslaget vårt har kabeltv fra GET og bredbånd inkl. i husleien.
 • Vi har parkering i fellesgarasje, men har også mulighet for å leie ekstra 
  parkeringsplass på eget områåde.
 • Vi har også rabattavtale for telefoni fra GET.
 • Det er også mulighet for IP-telefoni fra GET.

Valg av styre

Styret i Botnen Borettslag blir valgt på generalforsamling som avholdes en gang i året. General-forsamlingen blir holdt i mars - april. Alle styremedlemmene blir valgt for en periode på 2 år. Varamedlemmer blir valgt for en periode på 1 år. Leder blir valgt direkte på generalforsamlingen, de øvrige verv, så som nestleder, sekretær, kasserer, velges på første konstituerte styremøte etter generalforsamlingen. Liste over styremedlemmer og styreverv finnes på våre hjemmesider. Saker dere ønsker å ta opp må leveres skriftlig til styret. Borettslaget har postkasse i postkassehuset ved fotballbanen, men dere kan også sende henvendelser på mail til Styret i Botnen Borettslag 

 

Husleie

Utenom et innskudd som varierer etter markedspris, betaler du en månedlig husleie, for tiden ligger den på kr.4950,- Av dette beløpet er 100 kr,- betaling for dugnad. Dette ble gjort for å sikre deltagelse på dugnader.
Husleien dekker renter og avdrag på felles lån, alle kommunale avgifter. I tillegg dekker den ytre vedlikehold på hus, drift og vedlikehold av fellesareale, felles utstyr, og forsikringer på bygningsmasse (ikke tilbygg) og diverse andre fellesutgifter samt kabel-TV og internett.

 

Forsikring

Innvendig brann og innbo forsikring må den enkelte andelseier selv sørge for, dersom du har bygget om loft el. tilsvarende, må du selv passe på at din innbo forsikring dekker dette. Varmtvannsbereder regnes som en del av husets innbo, og er derfor andelshavers vedlikeholds og forsikringsansvar. Dersom du er med i en LO organisert fagforening, har du ofte innboforsikring dekket gjennom fagforeningskontigent. Ektepar som begge betaler slik fagforeningskontigent der innbo forsikring er inkludert, slipper å betale egenandel. Dersom et uhell skjer og du må benytte Borettslagets felles huseier forsikring er det andelseier som må dekke egenandeldersom årsaken er andelseier sin skyld.


Greit å vite

Bestilling av varer og tjenester i borettslagets navn, må ikke skje uten styrets skriftlige tillatelse.


Generelt vedlikehold

Du har selv ansvar for vedlikehold i egen hage, og rundt egen hage. Når vi bor så tett som vi gjør, er det viktig at alle tenker på sine omgivelser og er med på å gjøre det trivelig rundt oss.


Parkering og regler tilknyttet dette

Hver boenhet har sin parkeringsplass i garasje. Kjøring inn til tunene skal begrenses til et minimum. Kun stopp for av og på lessing er tillatt. Alle oppkjørsler til tun er sikret med veibom. Dette er for å sikre trygghet for barna våre, samt hindre unødig støy etc. Alle ambulanser og brannkjøretøyer i Bergen har nøkkel til disse bommene.

Det er ikke tillatt å parkere/bli stående ved bommene, dette hindrer andre kjøretøyer.
Parkeringsselskapet Q-Park har avtale med oss for å sjekke og ev. skrive ut parkeringsgebyr til de som parkerer inne i tun, foran bommene, eller på gjesteparkeringen. Faste andelseiere skal bruke egen parkeringsplass, ikke gjesteparkering.

Sikkerhet

Av sikkerhetsmessige årsaker har vi installert videoovervåking av fellesgarasje. Dette systemet ivaretaes og sjekkes av Securitas.


Kommunale boliger

Ti av boligene i Botnen Borettslag er kommunale boliger. Dette er med på å gjøre vårt boligområde til et flerkulturellt samfunn. Det er viktig for oss å ivareta nærsamfunnet vi lever i og å vise respekt for andre.