GÅRDER I ÅSANE 

Åsane (flertall av norrønt áss, ås, som er sisteledd i mange av gårdsnavnene i bygden).  Åsane er prestegjeld og sokn i Arna og Åsane prosti. Åsane fikk status som annekssokn  under Hamre prestegjeld 1871, og ble utskilt som eget prestegjeld i 1956. Eidsvåg og  Salhus ble skilt ut fra Åsane 1982. Den første Åsane kirke ble innviet i 1795, brant  ned 1992. Ny kirke ble reist i 1993. 

Åsane hørte tidligere til Hammer herred, men ble egen kommune fra 01.01.1904. Noen av  gårdene som en skulle tro naturlig ville høre til Åsane, ble ikke med i den nye  kommunen fra starten. Det var gårdene Breistein, Hylkje og Salhus, de ble overført  til Åsane 01.07.1914. Hordvik gårdene og Tellevik ventet helt til 01.07.1938 før de  ble med i Åsane kommune.

Åsane sin tid som egen kommune varte fram til 1. januar 1972, da ble Åsane en del av Bergen. 

Her sees Åsane Gamle Kirke.

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Åsane Historielag 

 

FLAKTVEIT

Flagtveit, (Første ledd i navnet av norrønt fleki, flate), gnr. 206, gårdsbruk sørøst  for Liavatnet. Gården var en del av Munkeliv klostergods til førstningen av  1600-tallet.  Omfatter nå fire bruk, til dels med gårdsdrift. Skoler, menighets- og  samfunnshus er oppført på gårdens tidligere grunn siden 1970-årene.

 

TEIGLAND 

Gnr. 195, gårdsbruk mellom Haukåsvatnet og Langavatnet. Til førstningen av 1600-tallet lå gården til Munkeliv klostergods. Nå delt på tre bruk som fortsatt har gårdsdrift.  Kilde: Bergen byleksikon  De første klostrene i Norge var benediktinerklostre: Slik som Munkeliv Kloster ved Bergen (ca 1110 tallet). 

 

MUNKELIV KLOSTER 

Munkeliv var i høymiddelalderen etter alt og dømme Norges rikeste kloster. Mot slutten av 1100-tallet rådde klosteret over 97 gårder over hele Vestlandet,deriblant også gårder som utgjorde det landområdet der Botnen Borettslag ligger. Utover middelalderen økte godset til å utgjøre 330 gårder i 1427, hovedsaklig på vestlandet, men også på Hjaltland og Orkenøyene. Etter europeisk standard var dette relativt lite, nesten fattigslig, men i norsk sammenheng er det betydelig. De meste av inntektene disse gårdene gav ble samlet i Bergen. Munkeliv Kloster lå på Nordnes, derav navnet, Klosteret på Nordnes. 

Bilde av Kyrkjekrinsen Skole
Kyrkjekrinsen skole

Bildet er gjengitt med tillatelse fra Åsane Historielag 

Går vi frem i tid - til inngangen av 50-årene, var det Askøy, Fana, Os og Åsane, som var bergenserne sitt hytte- og turområde. Det var bare spredte grupper fra "Kjenn ditt land" eller Turistforeningen som før krigen våget seg ut på det fjerne strilelandet om helgene.


Bilde fra en del av postveien, del som fører ned til Nyborg.
Gamle postveien

Under den annen verdenskrig reiste mange familier ut til disse distriktene, (Åsane og omegn), for det var tryggere her enn i bykjernen. Men hvor trygt det egentlig var kan diskuteres, se dette kartet fra andre verdenskrig: Britisk Spionkart