Styret i Botnen Borettslag etter generalforsamling 11. April 2012:

Styreleder

Per Arne Jacobsen
Ulsberglia 2
E-post

Nestleder (Vedl.h./Forsikring)

Ole Madsen
Ulsberglia 51 
E-post

Kasserer

Frode Solheim
Ulsberglia 123
E-post


Sekretær

Jeanette Ølnes-Amundsen
Ulsberglia 133
E-post


1. Vara

Ørjan A. Valen
Ulsberglia 34
e-post


2. Vara

Odd Jarle Lundekvam
Ulsberglia 103
e-post

3. Vara 

Kjartan Keech Haaland
Ulsberglia 137 
e-post


4. Vara 

Marianne Gabrielsen
Ulsberglia 22
e-post


   
Eksternt Styremedlem

Turid Sjursen
Ulvhøyen 35
 
Styret oppfordrer beboerne til å ta kontakt i kontortiden.
Kontortid er annenhver mandag (oddetallsuker f.eks. uke 1, 3, 5 osv.) mellom kl. 18.00 og 19.00, i garasjen.


Valg komiteen blir valgt på generalforsamling hvert år. Når nytt valg av styremedlemmer skal opp på generalforsamling, vil valgkomiteen ta kontakt med beboerne og notere ned innstillinger til valg etc.

Dersom du har noen å foreslå til styreverv eller som vararepresentant,
vennligst ta kontakt med oss på telefon, eller e-post.