Borettslaget vårt er delt inn i 6 tun.

Hvert tun velger en egen tunleder som er ansvarlig for dugnadsarbeid,
samt være en sosial kontakt for de som bor i tunet, og et bindeledd videre til styret.

 

Tunledere

TUN LEDER ADRESSE TLF MOB
1 Oddgeir Larsen Ulsberglia 39 55 19 26 83 922 30 755
2 Therese Kristiansen Ulsberglia 137   Kommer ..
2 Trine Synnevåg Ulsberglia 141   980 40 039
3 Per Arne Jacobsen Ulsberglia 2   922 34 928
4 Ingen valgt      
5 Bulent Sezer Ulsberglia 76   Kommer ..
6 Magne Endresen Ulsberglia 5   Kommer ..

 

Arrangement

Arrangementene 17 mai, St Hans, og juletrefest blir arrangert av de forskjellige tunene på omgang. To og to tun arbeider sammen om hvert arrangement. Alle tun samarbeider om å arrangere markedsdag.

 

Dugnad

Hvert tun arrangerer egne dugnader etter avtale på tunledermøter. Dugnadsleder er ansvarlig for å arrangere dugnader på fellesareale.

Hver andelseier er ansvarlig for å holde rent utenfor eget område. Dette gjelder, kosting, måking, strøing, bossplukking, spyling og luking. Alle fellesarealer med ferdsel blir strødd om vinteren av eget mannskap.

Tunleder skal velges årlig før generalforsamlingen, dette velger tunene selv. Har du valgt å bo i Botnen borettslag forventer vi at du deltar på dugnader, og at du er med å tar i et tak til felles glede og trivsel.

Det utbetales dugnadspenger til alle som deltar på dugnad, dette er penger vi dekker inn gjennom husleie.

  • Barn som har fylt 10 år, får 50,- kr. pr. time. Max antall timer pr. år er 20 timer. Dette utgjør 1000,-kr.
  • Voksne dvs. fra fylte 18 år, får 100,- kr. pr. time. Max antall timer pr. år er ubegrenset så lenge det er forhåndsgodkjent fra tunleder eller dugnadsleder, men voksne må skatte for alt utover 1000,-kr. som er skattefritt beløp pr. person.